Coronavirus informatie

Coronavirus informatie

Op deze pagina vind je de meest actuele documenten van Cordaan met informatie betreffende het Coronavirus. Werken de linkjes op deze pagina niet? Gebruik dan FireFox als Internetbrowser.

Overige informatie en documenten staan op de Intranetpagina Coronavirus. Vanuit huis heb je geen toegang tot het Intranet, hiervoor moet je ingelogd zijn in Citrix (Werkplek 2020). Wel kan je vanaf je iPhone en iPad via de app 'Web@Work' het Intranet raadplegen.

Let op: De snelheid waarmee informatie en richtlijnen kunnen veranderen is groot waardoor documenten snel verouderde informatie kunnen bevatten. Controleer bij een geprinte versie of deze actueel is. Raadpleeg het CordaanKompas voor de meest recente versies.

Voor alle domeinen:
Protocol Coronavirus: voor alle domeinen. Versie 20/05/2020
Verruiming inzet persoonlijke beschermingsmiddelen
P&O vragen en antwoorden 27/03/2020
 
Richtlijn cliënt naar huis (V&V - VGZ)
 
Documenten bij besmetting, of verdenking van (alle domeinen):
Richtlijn isoleren (mogelijk) besmette cliënt
Poster voor geïsoleerde afdeling: geen toegang
Hygiëne instructie GGD bij vermoeden van of positieve Coronabesmettingen  
Hygiëne instructie GGD hergebruik mondneusmasker
Aantrekken PBM
Uittrekken PBM
Belscript bij uitbraak - voorbeeld
 
VGZ/GGZ
COVID-19 unit VGZ:
Procesbeschrijving aanmelding Covid-19 unit VGZ
Memo COVID-19 unit VGZ
Checklist opname COVID-19 unit VGZ
Afwegingskader verplaatsen cliënt naar COVID-19 unit VGZ
Afwegingskader verplaatsen cliënt naar COVID-19 unit GGZ
Toestemmingsformulieren: opvragen en verstrekken medische gegevens
 
Bezoekregeling:
Verruiming bezoekregeling VGZ 29/05/2020
Procedure bezoekregeling VGZ/GGZ
Kader en beslisboom bezoekregeling VGZ/GGZ
Bezoekregeling formulier cliënt VGZ/GGZ
 
VGZ/GGZ ambulant: Stappenplan verdenking van Corona + gebruik beschermende middelen + monitoring
VGZ/GGZ wonen: Stappenplan verdenking van Corona + gebruik beschermende middelen + monitoring
VGZ/GGZ bezoekregeling woonlocaties 26/03/2020
 
Zorg in de Wijk
Corona protocol Zorg in de Wijk
Stroomschema cliëntbezoek regulier wijkteam
Instructie PBM voor het COVID thuisteam
 
V&V
Opnamebeleid V&V
Verruiming bezoekregeling verpleeghuizen
 

 

Informatie over thuiswerken
Informatie over videobellen
 
Sluit bericht